English

آقای حامد وکیلی دانشجوی موسسه، موفق به کسب دکترای مهندسی پلیمر- رنگ شدند

آقای حامد وکیلی دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.

عنوان پروژه: سنتز بلورهای فتونی سه بعدی به روش پلیمریزاسیون امولسیونی جهت دستیابی به ساخت لیزرهای بلوری کلوئیدی
اساتید راهنما: دکتر سعيد پورمهدیان، دکتر بهزاد شیرکوند
استاد مشاور: دکتر محمدمهدی طهرانچی

چکيده پروژه:
بلورهاي فوتونيک يکي از دستاوردهاي نانوفناوري مي باشد که با الگو برداري از ساختارهاي منظم موجود در طبعيت تهيه مي‌گردند. خواص ويژه نوري ساختاري بلوري فوتونيک منجر به پيشرفت‌هاي قابل توجه تکنولوژيک در ساخت انواع ابزارهاي و حسگرهاي نوري شده است. لذا اين رويکرد کاربردي در صنايع گوناگون موجب گرديده بررسي و مطالعه بر ساخت و نيز عوامل موثر بر رفتار نوري ساختارهاي بلور فوتونيک مورد توجه فراوان بسياري از پژوهشگران در دهه اخير گردد. بلورهاي فوتونيک به عنوان ساختارهايي دي الکتريک مي‌باشند که داراي تغييرات تناوبي در ضرايب شکست در ساختار خود بوده و به همين دليل در بازه‌هاي بسامدي خاصي، امواج الکترومغناطيسي توانايي عبور از اين ساختارها را ندارند. در ميان طيف مواد گوناگون مورد استفاده در ساختارهاي منظم بلورهاي فوتونيک، ذرات کلوئيدي پليمري به دليل امکان کنترل مناسب‌تر المان‌هاي هندسي از قبيل اندازه ذرات و نيز امکان تغيير در ساختار شيميايي به طوري موازي از يکسو و ايجاد عيوب ساختاري کنترل شده در ساختار بلورهاي فوتونيک از سوي ديگر باعث شده اين گروه از مواد آلي مورد توجه محققان جهت ساخت بلورهاي فوتونيک قرار گيرند. در اين تحقيق با توجه به طيف طول موج نور مورد نظر، از روش بسپارش امولسيوني بدون حضور امولسيفاير و پراکنشي جهت سنتز ذرات کلوئيدي پلي‌استايرن با اندازه ذرات در بازه 180 تا 800 نانومتر با توزيع کاملا باريک استفاده گرديد. در ادامه، اثر رفتار حرارتي فيلم بلورهاي فوتونيک تهيه شده بر خواص نوري فيلم بلور فوتونيک مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهند که امکان کنترل و تغيير پاسخ نوري بلور فوتونيک با تغييرات دما وجود داشته و ضمنا مشاهده گرديد که تغييرات نوري بلور فوتونيک به دليل حافظه شکلي رنجيره هاي پليمري داراي پايداري رفتار نوري دوگانه بوده و  امکان بازگشت به رفتار نوري اوليه خود را دارا مي‌باشد. در گام بعدي، باتوجه به نتايج بدست آمده به بررسي اثر فيلم بلور فوتونيک بر پاسخ مغناطيسي لايه فريت بيسموت مورد مطالعه قرارگرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که پاسخ مغناطيسي نمونه لايه نازک فريت بيسموت اعمال شده بر روي زيرآيند فيلم بلور فوتونيک در دو رژيم حرارتي افزايشي و کاهشي دما مي تواند تحت تاثير زيرآيند بلور فوتونيک سه بعدي در بازه دمايي 10 الي 80 درجه سانتي گراد تغيير يابند. در نهايت، با ايجاد عيوب ساختاري صفحه‌اي و استفاده از نانو ذرات کوانتوم دات سولفيد روي در بستر پليمري پلي وينيل الکل، مشاهده گرديد که با توجه به طراحي ساختار کامپوزيت فيلم چند لايه بلور فوتونيک مي توان ميزان نشر فلوئورسنس ذرات کوانتوم دات را به ميزان چند صد برابر افزايش داد، بدون آنکه تغييري در ساختار ذرات کوانتوم دات ايجاد گردد. نتايج حاصله در نهايت مي¬تواند منجر به دستاوردهاي صنعتي با ابعاد بسيار کوچکتر و کارايي بالاتر گردد.
تاریخ ایجاد: یکشنبه 21 آبان 1396
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 21 آبان 1396
تعداد بازدید: 703

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک