مدیریت تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۷۶۴۸

پژوهشگاه رنگ با هدف تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در راستای اعتلای دانشو به منظور گسترش ، بهره گیری از استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی مرتبط با اهداف موجود و توسعه همکاری با سایر مراکز آموزش عالی مبادرت به برگزاری دوره کارشناسی ارشد مهندسی رنگ، ارائه خدمات آموزشی به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پذیرش دانشجویان بورسیه، پذیرش کارآموز و جذب پروژه‌های دانشجویی می‌نماید. 

شرح وظایف

شرح وظایف واحد تحصیلات تکمیلی به تفصیل در ذیل آمده است:

  • انجام امور مربوط به برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی از اخذ مجوز تا برگزاری دوره.
  • انجام امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ثبت نام تا فراغت از تحصیل.
  • انجام امور مربوط به بورس تحصیلی دانشجویان داخل و خارج از اخذ سهمیه تا پذیرش دانشجویان بورسیه و پیگیری وضعیت تحصیلی آنها تا بازگشت به کار.
  • برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با رنگ برای دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
  • پذیرش کارآموز و کارورز و امور مربوط به کارآموزان از شروع کارآموزی تا صدور گواهی.
  • پذیرش پروژه های دانشجویی.