مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۶۷۷

مقدمه:
مدیریت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امکان نیل به اهداف سازمانی وجود دارد، از این روست که این مدیریت امروزه به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می گردد. مدیریت امور اداری تخصص ویژه ای است که کوشش می نماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و سیاست گذاری نماید.این مدیریت، مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت را بر عهده دارد و کلیه ملزومات، نیازمندی های واحدهای مختلف را تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد.

رئوس فعالیت های امور اداری

 • اجرای سیاست¬ها و خط مشی¬های پژوهشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آئین نامه ها و بخشنامه¬ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه پژوهشگاه.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی رکارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور.
 • برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه. 
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی پژوهشگاه با مدیریت طرح و برنامه پژوهشگاه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی). 
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.