مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۴۶۱۸

دیباچه:
رویکرد سازمانها به سوی تعالی و رسیدن به حد مطلوب کیفیت دغدغه های اصلی مدیران آنها در دهه اخیر بوده است. گریز از تفکر سنتی و تکیه بر دانش روز موجب شده تا سازمانها در رقابتی سالم به بهبود مستمر روی آورند. مدیریت اداری و پشتیبانیپژوهشکده صنایع رنگنیز خود را در این زمینه مستثنی ندید و با تکیه بر استراتژیهای ابلاغی رئیس و حمایت معاون اجرائی پژوهشکده سعی بر زمینه سازی و استقرار این مهم نمود.

مقدمه:
مدیریت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امکان نیل به اهداف سازمانی وجود دارد، از این روست که این مدیریت امروزه به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می گردد. مدیریت امور اداری تخصص ویژه ای است که کوشش می نماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و سیاست گذاری نماید.این مدیریت، مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت را بر عهده دارد و کلیه ملزومات، نیازمندی های واحدهای مختلف را تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد.

چارت اختصاصی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

رئوس فعالیت های امور اداری

کارگزینی:
تهیه خلاصه پرونده و صدور احکام پرسنلی کارکنان افزایش سنواتی ، ضریب سالیانه و ... ـ تهیه پیش نویس و پیشنهاد اعطای گروه تشویقی بر اساس اجرای خط مشی معین شده صورت برداری ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده ها کنترل حضور و غیاب کارکنان و ثبت و محاسبه مرخصی های روزانه و ساعتی – تکمیل فرمهای ارزشیابی به و تایید رساندن نمرات ارزشیابی - تهیه مدارک ارتقاء گروه و تغییر عنوانها و ارائه به تشکیلات – بررسی پرونده های طرح تبیین ارتقاء شغلی کارشناسان و ...

نقلیه:
تأمین وسیله نقلیه جهت انجام مأموریت ها ـ نظارت ، بررسی و رسیدگی بر ثبت میزان سوخت، امور بیمه تعمیرات و شماره گذاری اتومبیل ها و تقاضای خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی .

خدمات:
نظارت بر امور مربوط به خدمات عمومی همکاری در برگزاری همایش ها ، کارگاهها، جلسات و پذیرایی .

تأسیسات:
سرویس، راه اندازی، نگهداری ، تشخیص عیوب و رفع نواقص و تعمیرات دستگاههای حرارتی، برودتی و تأسیسات الکتریکی مرکز.

تدارکات:
تهیه از واحدهای مختلف پژوهشکده پس از تکمیل امضا درخواست خرید و ...

انبار:
درخواست خرید اقلام مصرفی و تحویل، ثبت و نگهداری اقلام فوق و اقلام غیرمصرفی در دفاتر و انبار و سپس تحویل آنها به واحدهای مورد .

رفاه:
سعی بر برآورده نمودن رفاهیات مورد نظر سازمان جهت ایجاد آرامش کارکنان پژوهشکده.