خدمات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۴۴۶۹۹

 

پژوهشگاه رنگ با داشتن متخصصان و کارکنان کارآمد فنی و با دارا بودن ۲۰ آزمایشگاه در زمینه شناسایی و اندازه گیری خواص و ساخت قطعات ارائه میدهد و همچنین توانایی ارائه خدمات در حوزه ی کنترل و صحه گذاری بر طرح های کیفی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان مطابق با نیازمندی ها و استانداردهای مربوط را دارا است.
از جمله فعالیتهای این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
این مرکز دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار شامل آزمایشگاههای رنگزا، پوشش، رنگدانه و فیزیک رنگ بوده و صلاحیت آن از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات (ISIRI) تایید شده است.

 

به اطلاع میرساند با توجه به نیاز آزمایشگاه ها به معرفی شبکه آزمایشگاهی به مخاطبین از جمله پژوهشگرها، دانشجوها و صاحبان صنایع جهت نیاز به انجام آزمایش یا تجهیزات آزمایشگاهی خاص، ویدئوی موشن گرافی جهت رفع نیاز عزیزان تهیه و تدوین گردیده است.