ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
معاون پژوهشی و فناوریدکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر امیرمسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir
مشاور رییس در امور پژوهشگاهپروفسور سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
سرپرست گروه تجاری سازی فناوری---
مدیر نظارت و ارزیابیدکتر شهره روحانیrouhani@icrc.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعیدکتر مریم عطائی فرataeefard-m@icrc.ac.ir
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوردکتر مهدی قهاریmaghahari@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.