ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوریدکتر مسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir
سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع----
مشاور رییس در امور پژوهشگاهپروفسور سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
سرپرست گروه تجاری سازی فناوری---
مدیر نظارت و ارزیابیدکتر شهره روحانیrouhani@icrc.ac.ir
سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی--
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوردکتر مهدی قهاریmaghahari@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۵ مورد.