ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوریدکتر مسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir
سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابعدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
مشاور رییس در امور پژوهشگاهپروفسور سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
سرپرست گروه تجاری سازی فناوریعلیرضا خوشتراش-
مدیر نظارت و ارزیابیدکتر شهره روحانیrouhani@icrc.ac.ir
سرپرست امور فرهنگی و اجتماعیدکتر مریم عطائی فردataeefard-m@icrc.ac.ir
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
هماهنگ کننده امور مربوط به مرکز رشد واحدهای فناوریدکتر محسن محمدرائی نائینیmnnayini@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۵ مورد.