کسب رتبه الف توسط نشریات پژوهشگاه رنگ

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۸ دستاورد ها
تعداد بازدید:۶۸۸۵
دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی‌ با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را در چند سطح رتبه بندی می‌کند. در این رتبه‌بندی، نشریه علمی علوم و فناوری رنگ و مطالعات در دنیای رنگ متعلق به پژوهشگاه رنگ در ارزیابی سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت رتبه الف شدند. اطلاعات بیشتر در تارنمای https://journals.msrt.ir/ قابل دسترسی است.