کسب رتبه Q۱ توسط نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۷ دستاورد ها
تعداد بازدید:۵۲۲۶
ضریب تأثیر یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی نشریات علمی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله‌ها در سطح بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می‌شود.این عامل همه ساله توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی، محاسبه و نتیجه در گزارش‌های سالانه ارجاع منتشر می‌شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می‌شود. محاسبه بر مبنای یک دوره دو ساله صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر برای هر سال معین، ضریب تاثیر یک مجله متوسط تعداد ارجاعات داده شده به هر مقاله‌ی منتشره در آن نشریه در طی دو سال متوالی قبلی می‌باشد.  در جدیدترین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۱۳۹۷ نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings متعلق به پژوهشگاه رنگ موفق به کسب رتبه Q۱ گردید. ضریب تاثیر اعلام شده برای نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings معادل ۰/۲۰۰ است. ضمنا در رده‌بندی مجلات، نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings رتبه ۲۴ را از بین ۵۰۲ نشریه کسب نموده است. 
کسب رتبه Q۱ توسط نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings