اختراع اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر در پژوهشگاه رنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۳ دستاورد ها
تعداد بازدید:۵۴۸۴
تاکنون اسپکتروفوتومترهای انتقالی ساخته شده همگی با استفاده از حسگرهای خطی بوده اند. استفاده از حسگر خطی این الزام را ایجاد می کرد که دستگاه نیاز به کالیبراسیون طول موجی روی حسگر داشته باشد. این کار با استفاده از فیلترهای استاندارد که دارای بیشینه جذب در طول موج های مشخص هستند انجام می پذیرفت.  اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر با استفاده از حسگرهای دو بعدی متداول ساخته شده است. این دستگاه این قابلیت را دارد که با استفاده از منبع نوری خاص به کار رفته در دستگاه کالیبره شود و به همین دلیل بی نیاز از کالیبراسیون های طول موجی است. همچنین نرم افزار و واسط کاربری این دستگاه در پژوهشگاه رنگ توسط آقای دکتر علیرضا محمودی نهاوندی یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه، طراحی گردیده است. 
اختراع اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر  در پژوهشگاه رنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری