اداره استاندارد

تعداد بازدید:۸۳۹۳

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با داشتن متخصصان و کاکنان کارآمد فنی و با دارا بودن ۱۰ آزمایشگاه در زمینه شناسایی و اندازه‌گیری خواص و ساخت قطعات ارائه می‌دهد و همچنین توانایی ارائه خدمات در حوزه‌ی کنترل و صحه‌گذاری بر طرح‌های کیفی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان مطابق با نیازمندی‌ها و استانداردهای مربوط را دارا است.
از جمله فعالیت‌های این واحد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
این مرکز دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار شامل آزمایشگاه‌های رنگزا، پوشش، رنگدانه، فیزیک رنگ بوده و چاپ و صلاحیت آن از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات (ISIRI) تأیید شده است.