فیزیک رنگ

تعداد بازدید:۹۴۷۳

پژوهشکده فیزیک رنگ موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش یکی از مراکز تحقیقاتی تخصصی است که ماموریت آن ارتقا‌ء به یک مرکز کاربردی- تحقیقاتی و آموزشی در زمینه فیزیک رنگ است. این پژوهشکده درراستای ارتقای علمی و کیفی بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه موسسه و همچنین به منظور شناسایی نیاز‌های صنایع رنگ و رفع چالشهای مرتبط اهداف کلی زیر مد نظر قرارداده است.

اهداف:

 • هدایت تحقیقات در فیزیک رنگ برای محدوده وسیعی از کاربردها
 • همکاری با صنعت و تجارت و مراکز تحقیقاتی در انتقال علم وتکنولوژی در داخل و خارج از کشور
 • همکاری در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در فیزیک رنگ
 • آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در فیزیک رنگ

پژوهشکده فیزیک رنگ در ۴ حوزه زیر مشغول به تحقیق و فعالیت می‌باشد که عبارتند از:

 1. نمایش رنگ
 2. علوم رنگ
 3. اپتیک و فتونیک
 4. طراحی رنگ

این پژوهشکده شامل افراد متخصص با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری – آموزشی پژوهش محور و کارشناسی ارشد و دکتری–پژوهشی محور در رشته های ذیل است:

 1. فیزیک رنگ و علوم رنگ
 2. محاسبات (علوم کامپیوتر – مهندسی برق)
 3. ریاضیات
 4. اپتیک و فتونیک
 5. طراح رنگ و ظاهر
 6. طراحی محصول

ماموریت هر یک ازحوزه های پژوهشکده فیزیک رنگ عبارتست از:

ماموریت پژوهشی حوزه علوم رنگ:

 1. آنالیز اجزاء‌ ظاهر (براقیت، بافتار ...)
 2. رنگ همانندی و پیشگویی نسخه
 3. نورسنجی و تشعشع سنجی
 4. ارزیابی ظاهر رنگی (مدل‌های ظاهر رنگی، تجهیزات اندازه‌گیری رنگ، فرمول‌های اختلاف رنگ، متامریزم، اندیس سفیدی، مقیاس‌های رنگی،...)
 5. سیستم‌های رنگی (سیستم‌های رنگ منظم، فضا رنگ‌های یکنواخت،...)
 6. رنگ و رفتار نوری مواد

ماموریت پژوهشی حوزه نمایش رنگ:

 1. نمایش رنگ دیجیتال
 2. الگوریتم های فرآیند رنگ تصاویر
 3. ارزیابی ظاهر تصاویر
 4. مدیریت و باز تولید رنگی
 5. دستگاه ها و ابزار بازتولید رنگ

ماموریت پژوهشی حوزه طراحی رنگ:

 1. علوم و مبانی طراحی رنگ (احساس رنگی، هارمونی رنگی، ترجیح رنگی، ...)
 2. علوم مرتبط و پایه در طراحی رنگ (روان شناسی رنگها و آزمایش های روان فیزیکی، هنر و طراحی، بینایی رنگی، بازاریابی، فروش، مدیریت رنگ، ارزیابی ظاهر رنگی...)
 3. کاربرد های طراحی رنگ در صنایع مختلف(معماری، طراحی داخلی، برندسازی و طراحی علائم تجاری، طراحی تارنما، طراحی بسته و ظاهر محصول، پزشکی، صنایع غذایی ، ...)

ماموریت پژوهشی حوزه اپتیک و فتونیک:

 1. هولوگرام
 2. فیلم و پوشش‌های نوری (فیلترهای رنگی،...)
 3. فتولومینسنس و نیمه هادی‌ها
 4. کلوئید و فتونیک کریستال‌ها

رئیس پژوهشکده

دکتر فرهاد عامری  عضو هیات علمی fameri@icrc.ac.ir