ایمنی و بهداشت

تعداد بازدید:۷۸۳۶

   واحد ایمنی و بهداشت پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ با هدف تأمین مشارکت پرسنل و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی پژوهشگاه و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامت پرسنل و سالم سازی محیط کار از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت  نموده است و در این راستا دستاوردهای ذیل  حاصل شده اند:

 • تدوین آیین نامه کمیته  ایمنی و بهداشت.
 • برگزاری دوره های آموزشی  آشنایی با  مواد شیمیایی به طور پیوسته برای کارکنان و دانشجویان.
 • برگزاری ۲ دوره آموزشی  تئوری اطفا حریق.
 • برگزاری ۶ دوره آموزشی عملی  اطفا حریق.
 • برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در برق و ایمنی در جوشکاری به منظور آشنایی پرسنل بخش خدمات با خطرات محیط کار.
 • برقراری سیستم مستمر بازرسی داخلی (بازرسی عمومی از تمامی بخشهای پژوهشکده)
 • تدوین دستور العمل ایمنی درآزمایشگاه.
 • طراحی و برنامه ریزی برای حذف مواد زائد آزمایشگاهی از سطح آزمایشگاهها.
 • تدوین دستورالعمل ایمنی احداث انبار مواد شیمیایی.
 • تهیه جزوه های آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی پرسنل نسبت به خطرات محیط کار. 
 • الف- جزوه آموزشی آشنایی با برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی. (MSDS)
 • ب- جزوه آموزشی ایمنی کار با سیلندرهای تحت فشار. 
 • تهیه چک لیست های بازرسی دوره‌ای (ایمنی حریق، ایمنی برق، ایمنی انبار و ایمنی عمومی در آزمایشگاه ).
 • تهیه فرمهای مجوز کار، ایمنی کار در آزمایشگاه و فرم حوادث به منظور ثبت آمار حوادث برای پیشگیری.
 • از وقوع مجدد، کنترل کپسولهای آتش نشانی به منظور شارژ به موقع و تعیین تعداد مورد نیاز برای خریداری و مشخص نمودن محل نصب آنها.
 • ارزیابی ریسک حریق به روش (PHA (Preliminary Hazard Analysis به منظور شناسایی نقاط پرخطر از نظر خطر آتش سوزی.
 • مشخص نمودن وسایل حفاظت فردی مورد نیاز برای آزمایشگاه‌ها.
 • ارائه مطلب در خصوص ایمنی در محیط کار برای هر شماره از خبرنامه.
 • همکاری در تدوین پیش نویس آئین نامه ایمنی کار با مواد شیمیایی، در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار.
 •  پیگیری در خصوص وضعیت بهداشتی محیط آشپزخانه و هماهنگی‌های لازم به منظور اخذ کارت بهداشت برای پرسنل آن واحد.

در راستای مدیریت یکپارچه بر امور ایمنی و بهداشت، پژوهشگاه دارای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد.