نمایش رنگ و پردازش تصاویر

تعداد بازدید:۹۷۷۸

زمینه‌های تحقیقاتی گروه:

 1. محاسبه محدوده رنگی(رنگهای قابل حصول) برای سیستم های مختلف تولید رنگ
 2. توصیف رنگی چاپگرهای رنگی برای رسیدن به تصاویر با دقت رنگی (همانندی) بالاتر نسبت به نمونه اصلی
 3. کالیبراسیون و توصیف رنگی دستگاههای بازتولید رنگ نظیر نمایشگر، دوربین دیجیتال، اسکنر و ..
 4. تخمین میزان پایداری رنگی (عدم تغییر رنگ با تغییر منبع نوری) نمونه های رنگی در صنایع مختلف با ارائه اندیس محاسباتی و نیز بصورت بصری
 5. اندازه گیری ظاهر رنگی اشیا با کمک دوربین دیجیتال رنگی
 6. فشرده سازی و نیز پیشگویی داده های طیفی در طیف مرئی به منظور آرشیو و یا انتقال داده ها در صنایع مختلف
 7. الگوریتم های انتقال فضای رنگی به منظور استفاده در امور هنری، پزشکی، شهرسازی و ...
 8. پردازش تصاویر رنگی
 9. استفاده از امکانات هوش محاسباتی در ایجاد الگوریتم های نوین برای حوزه فیزیک رنگ همچون رنگ همانندی در صنایع نساجی، رنگ، پلیمر،...
 10. بازسازی تصاویر رنگی تحت منابع نوری مختلف
 11. طراحی رنگ و ظاهر بر پایه محاسبات کمی احساس رنگی،‌هارمونی رنگی و ترجیح رنگی
 12. مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال
 13. الگوریتم های رنگ همانندی

توانایی‌های گروه:

 1. مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال،‌دوربین اسکنر، نمایشگر برای رسیدن به تصاویر با صحت رنگی (همانندی)‌ بالاتر
 2. محاسبه محدوده رنگی (رنگهای قابل حصول) برای انواع چاپگر، نمایشگر و سیستم های مختلف تولید رنگ
 3. استخراج رنگهای پایه (اصلی) از تصاویر و همچنین طرح های چاپی
 4. تخمین میزان پایداری رنگی (عدم تغییر رنگ با تغییر منبع نوری) نمونه های رنگی در صنایع مختلف با ارائه اندیس محاسباتی و بصورت بصری
 5. کالیبراسیون تجهیزات دوباره تولید رنگ
 6. معرفی فرمول اختلاف رنگ مناسب برای بررسی میزان اختلاف رنگ قابل قبول در صنایع مختلف
 7. دوباره تولید ظاهر رنگی (همانندی با در نظر داشتن شرایط مشاهده)
 8. استخراج داده های انعکاسی از داده های کالریمتری
 9. تدوین و اجرای آزمایشات روان فیزیکی با اهداف تعیین شده
 10. ارائه دسته رنگ های مناسب به منظور ایجاد هارمونی رنگی در یک کاربرد خاص
 11. بکارگیری هوش محاسباتی (شبکه عصبی، منطق فازی ، الگوریتم ژنتیک، ...) برای بهبود ظاهر رنگی و دوباره تولید رنگ
 12. بکارگیری پردازش تصویر رنگی برای سنجش و کنترل کیفیت در علوم و صنایع
 13. آموزش اصول فیزیک رنگ به صنایع مختلف و نیز رشته های مختلف تحصیلی
 14. آموزش و ترویج،‌تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای مرتبط

طرح های تحقیقاتی گروه:

 1. طراحی فیلترهای اپتیکی به منظور استفاده در تصویرپردازی طیفی با مقاصد مختلف
 2. طراحی نرم افزارهای ارزیابی بصری نمونه های رنگی
 3. ساخت آزمایشگاهی دستگاه کالریمتر با هدف بازیابی طیفی
 4. استفاده از سیاه‌های متامار و منحنی‌های پایه در باز تولید رنگ در تصاویر رنگی
 5. بازسازی سیاه‌های متامار با استفاده از تئوری تجزیه طیفی
 6. طرح مطالعاتی ساخت صفحه نمایشگر
 7. الگوریتم رنگ همانندی پوششهای سطح بر اساس اختلاط رنگهای بر پایه رنگدانه های غیر فلورسنت
 8. بهسازی مدیریت رنگ طیفی با استفاده از روشهای نوین محاسباتی
 9. امکان سنجی کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی بوسیله سنجش رنگ و پردازش تصویر رنگی
 10. بازسازی طیف انعکاسی با استفاده از محرکه‌های سه‌گانه رنگ توسط الگوریتم‌ درونیابی
 11. ارائه اندیس نایکنواختی به منظور بررسی کیفی و بیان میزان نایکنواختی رنگ
 12. بهینه سازی،‌طراحی سیستم رنگ بندی کاتالوگ های رنگی در صنایع نساجی،‌ پوشاک و صنایع مرتبط
 13. ارائه پلت های رنگی به منظور تسهیل روش انتخاب رنگها
 14. طراحی و استفاده از اسکنر بعنوان کالریمتر

تجهیزات موجود در گروه:

 1. اسپکتروفتومتر EYE-ONE دارای قابلیت اندازه گیری طیف انعکاسی و مشخصات کالریمتری نمونه های رنگی مختلف و همچنین اندازه گیری توزیع انرژی طیفی منابع نوری (هندسه اندازه گیری (45/0)
 2. دوربین سی دی تک رنگ Thorlabs CCD- DCU224M
 3. سری فیلترهای خنثی و رنگی Thorlabs در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک
 4. دوربین دیجیتال حرفه ای و لوازم نورپردازی
 5. امکانات مخصوص تهیه پروفایل های مدیریت رنگ برای چاپگر، نمایشگر، اسکنر، .....
 6. میکروسکوپ های دیجیتال با قدرت بزرگنمایی 200x و 500x با قابلیت گرفتن عکس و فیلم
 7. چارت استاندارد Digital Color Checker SG (X-rite)، چارت 1750 تایی رنگ های ساختمانی Spirit و نمونه های خاکستری استاندارد SDC، نمونه های رنگی سری RAL K5 classic و RAL D4 Design ، مقیاس خاکستری Gery Scale ، نمونه های رنگی متالیک Pantone
 8. اسپکتروفتو رادیومتر کونیکا مینولتا CS2000 با محدوده اندازه گیری 380-780 نانومتر
 9. نمایشگر تخصصی EIZO CG243W
 10. فلاکس متر TES 133 با قابلیت اندازه گیری انرژی طیفی منابع نوری
 11. کابینت نوری با منابع نوری D65,F11,A,UV,C جهت ارزیابی‌های بصری نمونه‌های رنگی
 12. اسپکتروفتومتر انعکاسی Ocean Optics NIR Quest 256 در محدوده نزدیک قرمز (900nm – 2500 nm)
 13. اسپکتروفتومتر هانتر لب Minisacn EZ‌ با هندسه 0/45 و دریچه های 0.5 و 1 اینچی

اختراعات:

 • سیده مریم مدنی، منوچهر خراسانی، کیوان انصاری؛ حبیب علیزاده، "مولتی کالر ترک"، شماره اختراع: ۸۱۳۳۵، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
 • کیوان انصاری، " ارزیابی آزمون مقاومت در برابر سنگریزه(چیپینگ ) با استفاده از اسکنر"، شماره اختراع: ۷۳۰۶۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۴
 • کیوان انصاری، " ارزیابی آزمون چسبندگی کراس کات با استفاده از اسکنر"، شماره اختراع: ۷۳۰۶۹، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۴

اعضای هیأت علمی گروه
(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ دکتر کیوان انصاری عضو هیات علمی kansari@icrc.ac.ir
۲ دکتر مهدی صفی عضو هیات علمی و هماهنگ کننده امور مربوط به گروه mahdisafi@icrc.ac.ir
۳ دکتر علیرضا محمودی عضو هیات علمی amahmoodi@icrc.ac.ir