اخذ جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط پژوهشگاه رنگ در سال ۱۳۹۷

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۴ دستاورد ها
تعداد بازدید:۴۷۴۰
واحد آموزش و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه رنگ با شرکت در فراخوان انتخاب برترینهای آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که با حضور مقام محترم وزارت علوم، معاونت محترم اداری و مالی، مدیر کل امور اداری و سایر مسئولان حوزه ستادی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و مدیران دانشگاهها، موسسات پژوهشی و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و ... در روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تشکیل گردید، موفق به اخذ جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در بخش تنظیم، تسهیم و نشر تجربه برتر با عنوان "پیاده سازی الگوی استاندارد آموزشی از نیازسنجی تا ارزیابی اثربخشی در پژوهشگاه رنگ" گردید.  
اخذ جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی  توسط پژوهشگاه رنگ در سال ۱۳۹۷