کتابخانه و اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۸۹۱۰

 کتابخانه موسسه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ همزمان با تاسیس موسسه آغاز نموده است و در حال حاضر محل آن در ساختمان اصلی پژوهشکده قرار دارد. منابع این کتابخانه در زمینه های تخصصی چون مواد رنگزای آلی و معدنی، پوششهای سطح و خوردگی، رزینها و مواد افزودنی، مرکبهای چاپ، مواد رنگزا، سنتز رنگ، فیزیک رنگ، کنترل و دوباره تولید رنگ، نانو تکنولوژی و مسائل زیست محیطی مربوطه می باشد که بالغ بر ۲۳۰۰ عنوان کتاب لاتین،۱۰۰۰ عنوان کتاب فارسی،۳۰ عنوان نشریه لاتین و ۵۰ عنوان نشریه فارسی را شامل می شود. کلیه سیاستهای اداره کتابخانه و نحوه ارائه خدمات از طریق جلسات شورای کتابخانه با حضور نمایندگان تمامی گروههای پژوهشی تصویب و با نظر ریاست پژوهشگاه اجرا می گردند.
مدیریت و کارشناسان کتابخانه همواره مراجعان را در یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیازشان ( اعم از کتاب، نشریه، مقاله، پتنت، استاندارد و ...) راهنمایی نموده و در تهیه این منابع به آنان یاری می رسانند. سرپرستی کتابخانه بر عهده خانم دکتر سارا خمسه می باشد و آقای برزان قنبری (کارشناس کتابداری) به عنوان همکاران ایشان در کتابخانه می‌باشند.
منابع درخواستی مراجعه کنندگان در صورت موجود نبودن در کتابخانه موسسه در سایر کتابخانه های داخل کشور جستجو و در صورت یافتن آن اقدام به تهیه آن می گردد. منابعی که در کتابخانه های داخلی موجود نباشند، از طرق دیگر مانند استفاده از خدمات کتابخانه سلطنتی انگلیس (سرویس BL) سفارش داده می شوند.
از دیگر خدمات این کتابخانه تهیه کتب و نشریات درخواستی اعضای پژوهشگاه می‌باشد. این امر به روشهای مختلفی مانند خریدهای ارزی یا ریالی، خرید از نمایشگاه های داخلی، خرید مستقیم از ناشر و یا به واسطه کارگزار انجام می پذیرد.

در صورت نیاز می توانید تا با ارسال نامه به رایانامه (Email) کتابخانه به نشانی library@icrc.ac.ir اقدام فرمایید.