پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین

تعداد بازدید:۱۰۳۹۱

پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین با هدف تبدیل شدن به قطب تخصصی در زمینه پژوهش های علمی - کاربردی در حوزه پوشش های سطح و فناوری های نوین در کشور و منطقه شکل گرفته است.

ماموریت پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین ایجاد ارتباط موثر بین موسسه و صنایع مرتبط جهت هم راستایی فعالیتهای پژوهشی و نیازهای صنعت رنگ در کشور و حرکت در مرزهای دانش به منظور ارتقای سطح دانش در حوزه علوم و فناوری رنگ می‌باشد.

حوزه‌های فعالیت پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین:

 مواداولیه:

 • رزین
 • نانو مواد
 • افزودنی ها
 • سایر مواد وابسته

فرمولاسیون:

 • پوشش های سطح
 • مرکب های چاپ
 • چسب ها

 خواص و کاربرد:

تخصص های موجود در پژوهشکده پوشش های سطح و فن آوری های نوین شامل موارد زیر است:

 •  مهندسی رنگ
 •  مهندسی پلیمر
 •  مهندسی شیمی
 •  شیمی
 •  مهندسی مواد
 •  مهندسی چاپ 

ماموریت هر یک از حوزه های پژوهشکده پوشش های سطح و فن آوری های نوین عبارتست از:

ماموریت پژوهشی گروه پوشش های سطح و خوردگی:

 • فرمولاسیون انواع پوشش های سطح (تزیینی، حفاظتی، موظف)
 • بررسی خواص انواع پوشش های سطح (تزیینی، حفاظتی، موظف) شامل خواص ضدخوردگی، فیزیکی- مکانیکی، الکتریکی، گرمایی و ...

ماموریت پژوهشی گروه نانومواد و نانوفناوری:

 • Synthesis of Inorganic Nano Particles
 • Nano Coatings
 • Hybrid Nano Materials
 • Nano Composite- Based Coatings

ماموریت پژوهشی گروه رزین و افزودنی ها:

حوزه ساخت:

 • رزین های آب پایه از نوع امولسیونی
 • رزین های تابش پز بر پایه اکریلاتی
 • رزین های اپوکسی پلی سولفاید یورتان
 • بهینه سازی رفتار پلیمریزاسیون
 • ساخت افزودنی ها در رنگ

حوزه شناخت:

 • مطالعه رفتار پخت و گرمایی
 • مطالعه رفتار رئولوژیکی و مکامیکی
 • هویت شناسی شیمیایی رزین و افزودنی
 • مطالعه رفتار سطح و کلوئیدی

 ماموریت پژوهشی گروه علوم و فن آوری چاپ:

 • فرمولاسیون انواع مرکب های چاپ
 • بررسی خواص انواع مرکب های چاپ
 • تکنیک های مختلف چاپ

رئیس پژوهشکده

دکتر بهرام رمضانزاده عضو هیات علمی ramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir