مواد رنگزای آلی

تعداد بازدید:۱۳۸۵۵

امروزه علوم و تکنولوژی رنگ از اهمیت و جایگاه ممتازی در دنیا برخوردار می باشد و شیمی مواد رنگزا به عنوان شاخه ای از علوم شیمی مورد توجه گسترده صنایع قرار گرفته است. گروه مواد رنگزای آلی یکی از اصلی ترین گروههای پژوهشی در پژوهشکده صنایع رنگ می باشد که با در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات متعدد به تحقیق و پژوهش و ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی در ارتباط با صنایع رنگ می پردازد.
فعالیت گروه عمدتاً بر مطالعات پایه و کاربردی در ارتباط با مواد رنگزای آلی، حد واسط های آنها و سایر مواد شیمیایی کمکی متمرکز شده است. گروه مواد رنگزای آلی طیف گسترده ای از مصارف صنعتی مواد رنگزا، توسعه رنگزاهای زیست سازگار و بهینه سازی فرآیند های رنگرزی و چاپ را مورد توجه قرار می دهد. تعداد زیادی طرح های تحقیقاتی جاری و خاتمه یافته در این زمینه وجود دارند.
مشکلات زیست محیطی مواد رنگزای آلی، بهینه سازی محصولات و فرآیندهای مورد استفاده نیز مورد توجه گروه می باشند. در زمینه محیط زیست، مطالعه بر روی فن آوری های پیشرفته رنگبری و تصفیه پساب انجام می گیرد.
برقراری ارتباط با صنایع مرتبط با رنگ از طریق طرح های صنعتی، مشاوره، رفع مشکلات موجود در فرآیند تولید و ارائه دانش فنی تهیه یا تولید مواد رنگزا و حد واسط های رنگی صنایع نساجی و چرم، کاغذ، پوشش های رنگی آلی و کاربردهای ویژه، تهیه و تولید مواد رنگزای خوراکی ، دارویی بهداشتی و حل مشکلات زیست محیطی مربوطه.
تحقیق در مرزهای دانش به منظور مطرح شدن در عرصه بین المللی رنگ و تشویق صنعت به حرکت در مسیر فن آوری های نوین.

زمینه‌های تحقیقاتی گروه

مطالعه و تحقیق در خصوص طراحی، سنتز، بررسی خواص و کاربردهای مواد رنگزای نوین و صنعتی درحوزه های:

 1. مواد رنگزای موظف
 2. مواد رنگزای نساجی
 3. مواد رنگزای طبیعی

توانایی‌های گروه

 1. انجام و ارائه مشاوره طرح های صنعتی و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تهیه و کاربرد مواد رنگزای ویژه مورد استفاده در سلهای خورشیدی، سنسورها و مواد رنگزای پاسخگو به نور و آنتی باکتریال
 2. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی و برگزاری دوره های آموزشی
 3. ارائه خدمات آزمایشگاهی
 4. انجام مشاوره‌های علمی
 5. انجام آزمون‌های استاندارد کنترل کیفیت نساجی
 6. انجام آزمون‌های استاندارد کنترل سمیت مواد رنگزای نساجی
 7. انجام آزمون‌های استاندارد رنگ‌های خوراکی

طرح‌های تحقیقاتی گروه

 1. دستیابی به دانش فنی تولید رنگدانه لیتول روبین به منظور استفاده در ساخت جوهر چاپ بر روی کاغذ
 2. تولید نیمه صنعتی ماده رنگزای زرد بازیک 28
 3. فروش دانش فنی تولید درخشان کننده فلورسنتی شماره 9 در مقیاس نیمه صنعتی
 4. تولید مواد رنگزای بازیک آبی 41 و قرمز 46 در مقیاس بنچ به عنوان دو رنگزای اصلی پر مصرف در کشور
 5. تهیه رنگهای ترموکروم لکو و بررسی خواص و ویژگیها
 6. سنتز رنگهای جدید بر پایه ارتوکینونها با کمک روش الکتروشیمیایی
 7. فرمولاسیون و تهیه پودر مواد رنگزای دیسپرس
 8. مطالعه و بررسی حسگر زیستی نوری برای آمینها بر پایه آرایه دو بعدی
 9. طراحی و ساخت دستگاه راکتور الکتروشیمیایی چندمنظوره
 10. امکان سنجی دستیابی به دانش فنی مواد هسته زا و شفاف کننده پلیمرها بر پایه سوربیتول
 11. شناسایی مواد رنگزای مورد مصرف در خامه قالی و بهترین شیوه استخراج و بکارگیری آنها ( فاز اول: روناس )
 12. تولید الکتروشیمیایی نفتوکینون، ماده اولیه پرمصرف در ساخت مواد رنگزا، از نفتالن موجود در قطران زغال سنگ
 13. بررسی خواص رنگرزی الیاف پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس در حضور مواد دیسپرس کننده زیست سازگار
 14. سنتز سری جدیدی از مواد رنگزا بر پایه بنزوتیازول و مطالعه خواص جذب امواج IR و خواص ضد میکروبی آنها
 15. ساخت دستگاه اندازه گیری ثبات تصعیدی
 16. ساخت دستگاه بررسی رفتار نوری مواد رنگزای فتوکروم
 17. بررسی اثرات کاتالیزوری مخلوط مایعات یونی به عنوان محیطی جدید و سبز در فرایند سنتز پیگمنت قرمز 254
 18. سنتز تعدادی از مواد رنگزای دیسپرس بر پایه ایندولین به منظور رنگرزی الیاف پلی استر
 19. بررسی خواص، کاربرد و سمیت مواد رنگزای مصرفی در فرش ایران
 20. فرمولاسیون و رنگرزی و شستشوی فرش دستباف
 21. سنتز یک ماده رنگزای فلورسنتی جهت مصرف در مرکب های چاپ
 22. ساخت پیگمنت آلی لیتول باریم
 23. تهیه نانوسنسور فلورسانس گازی به منظور شناسایی آمین های فرا دارویی
 24. بررسی خواص و کاربرد سطح فعال های دوقلوی کاتیونیک در فرآیندهای نساجی
 25. اصلاح بیوپلیمر کیتوسان با نانوساختار دندیمر و بررسی قابلیت رنگزدایی و ضدمیکروبی بر روی الیاف نساجی
 26. سنتز رنگزاهای جدید بر پایه نفتالیمید با خواص ضد میکروبی
 27. سنتز و بررسی رفتار نوری پلیمرهای فتوکروم
 28. سنتز، شناسایی و بررسی خواص مواد رنگزای نوین آنتی باکتریال بر پایه B- لاکتامها
 29. سنتز رنگزای جدید پایه نفتالیمیدی و بررسی خواص کالای پلی استر و مخلوط پشم / پلی استر رنگرزی شده
 30. سنتز مواد رنگزای اسیدی بر پایه مشتقات نفتالیمید ها و بررسی خواص رنگرزی آنها
 31. سنتز تعدادی از مواد رنگزای فلورسنت بر پایه نفتالیمید برای ساخت پلیمرهای خود رنگ
 32. رنگرزی چرم با پیگمنتهای نانو
 33. سنتز ماده رنگزای فلورسنتی بر پایه آلیل نفتالیمید و تهیه سنسور شیمیایی
 34. سنتز ماده رنگزا بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن
 35. ساخت و بررسی خواص پلیمرهای خودرنگ بر پایه رزین های آکریلیک
 36. سنتز مواد رنگزای دیسپرس- راکتیو نوین و بررسی خواص رنگرزی آنها بر مخلوط پنبه - پلی استر
 37. سنتز پیگمنت های دی کتوپیرولوپیرول در محیط الکترولیتهای یونی و بررسی امکان تشکیل نانوپیگمنت ها
 38. سنتز ترکیبات اسپیرونفتواکسازین و بررسی ویژگی های فتوکرومیک و ترموکرومیک آنها
 39. سنتز و بررسی خواص رنگرزی تعدادی از مواد رنگزای راکتیو جدید بر پایه نفتالیمید
 40. سنتز پلیمر ذاتاً رنگی بر پایه اکریلیک از طریق گرافت کردن با نفتالیمیدها
 41. سنتز و بررسی رفتار نوری ترکیبات نوین فتوکروم بر پایه ازواسپیروپیران ها
 42. طراحی و ساخت سنسور رنگی جدید جهت شناسایی و اندازه ‌گیری یون سمی جیوه
 43. سنتز دندریمرها و اصلاح آن ها به وسیله ترکیبات نفتالیمیدی جهت تهیه مواد رنگزای فلورسنتی
 44. سنتز و بررسی خواص سنسورهای پلیمری بر پایه مواد رنگزای نفتالیمید
 45. مطالعه و بررسی رفتار نوری مواد رنگزای جدید شیفت باز به منظور استفاده در سنسور نوری
 46. همانندسازی و تطبیق رنگی تونر چاپگر لیزرجت با کمک پیگمنت آلی خالص سازی شده
 47. حذف مواد رنگزا از پساب های رنگی به کمک آلجینات حاوی نانوذره مغناطیسی
 48. تهیه و بررسی خواص مرکب جوهرافشان الکتروکرومیک بر پایه 4-4 بی پیریدین
 49. سنتز و بررسی کاربرد رنگزاهای فلورسنت بر پایه کومارین در چاپ افست
 50. تهیه ماده رنگزای غذائی آنتوسیانین از منابع طبیعی
 51. جداسازی، شناسائی و خالص سازی تعدادی از رنگهای طبیعی

تجهیزات موجود در گروه

 1. ترازوهای دقیق (چهار و پنج رقم اعشار)
 2. دستگاه آب مقطر گیری
 3. دستگاه تولید آب دیونیزه
 4. اسپکتروفتومتر UV-Visible (2 عدد)
 5. اسپکتروفوتومتر پروتابل PDA
 6. دستگاه Spray dryer
 7. دستگاهFreeze dryer
 8. دستگاه رنگرزی تحت فشار
 9. دستگاه اندازه گیری ثبات نوری
 10. دستگاه اندازه گیری ثبات شستشویی
 11. دستگاه اندازه گیری ثبات سایشی
 12. دستگاه اندازه گیری ثبات در مقابل عرق بدن
 13. دستگاه HPLC مجهز به سیستم Preparative
 14. دستگاه TLC
 15. هدایت سنج
 16. pH متر
 17. پمپ‌های هوا دهی
 18. شیکر
 19. دستگاه اندازه‌گیری نقطه ذوب
 20. مایکرو ویو (2عدد)
 21. حمام آب با کنترل کننده حرارتی
 22. حمام Ultrasonic
 23. پتانسیو استات گالوانواستات
 24. اسپکتروفلوریمتر
 25. دستگاه شبیه ساز نور خورشید
 26. هود لامینار
 27. اتوکلاو
 28. انکوباتور
 29. دستگاه‌های رنگرزی
 30. دستگاه تست ثبات تصعیدی

اعضای هیأت علمی گروه
(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ دکتر مژگان حسین نژاد عضو هیات علمی hosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir
۲ دکتر شهره روحانی عضو هیات علمی rouhani@icrc.ac.ir
۳ دکتر موسی صادقی کیاخانی عضو هیات علمی و مدیر گروه sadeghi-mo@icrc.ac.ir
۴ پروفسور کمال الدین قرنجیگ عضو هیات علمی gharanjig@icrc.ac.ir

کارشناسان گروه

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست الکترونیک
۱ حجت خراطی کارشناس پژوهشی kharrati-h@icrc.ac.ir
۲ خدیجه موسی زادگان کارشناس پژوهشی mousazadegan-kh@icrc.ac.ir