English

انتشارات موسسه

درباره نشریات
نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده است. هرچند نیاز بشر به برقراری ارتباط پیش از خط و نوشتن به صورت ارتباط شفاهی نیز وجود داشت اما محدودیت‌هایی را در برداشت به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری دو نفر در یک مکان یا زمان مقدور نبود و همچنین بسیاری از تصاویر و علائم که به صورت بصری قابل انتقال بود از این طریق به دیگران منتقل نمی گردید. بنابراین با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن این محدودیت‌ها اهمیت نشر نمایان شد.
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با هدف ارتقا و توسعه کیفیت پژوهش و تحقیق در حوزه رنگ و پوشش اقدام به انتشار دو نشریه علمی پژوهشی به دو زبان فارسی و انگلیسی و یک نشریه علمی ترویجی به صورت فصل نامه نموده است. نشریات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش عبارتند از: علوم و فناوری رنگ (علمی-پژوهشی)، Progress in Color, Colorants and Coatings (علمی-پژوهشی) و مطالعات در دنیای رنگ (علمی-ترویجی). این نشریات با یاری خداوند متعال و همراهی اندشمندان و دانش پژوهان حوزه رنگ و پوشش در نظر دارد از طریق توجه دقیق و پرداختن به تمام جنبه های علمی و صنعتی در راستای کیفیت بخشی به حوزه علمی و صنعتی رنگ و پوشش گام بردارد. با گسترش شاخه های علمی و تخصصی شدن مطالعات و ضرورت انتشار یافته های جدید علمی در حوزه رنگ و پوشش، انتشار یافته های علمی به صورت مقاله های پژوهشی که هریک حکم یک واحد تحقیق را دارند، ضروری است.


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک