دستاوردها

در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پس از بررسی برنامه پژوهشگاه‌های متقاضی در کارگروهی با حضور مقام محترم وزارت و تنی چند از صاحب نظران و اندیشمندان برجسته حوزه آموزش عالی با کمال مسرت، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش را در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ورود به پروژه ارتقاء به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.

بیشتر
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش شایسته دریافت گواهی‌نامه  تعهد به تعالی سازمانی

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش شایسته دریافت گواهی‌نامه تعهد به تعالی سازمانی

موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نهمه تشکر آمیز و بر اساس برسی های تیم ارزیابی و توجه به نتایج حاصل از ارزیابی فردی، تیمی و به استناد شواهد و مستندادات ارائه شده به ارزیابان و گذراندن فرآیند ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش را شایسته احراز گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی دانسته و از تلاش های مدیران و کارکنان این مرکز برای استقرار مدل تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و نیز حضور فعال در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قدر دانی نمود.

بیشتر
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تنها  قطب علمی کشور در زمینه رنگ

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تنها قطب علمی کشور در زمینه رنگ

بر اساس رای گروه فنی و مهندسی شورای قطب‌های علمی، که به تاریخ یکم شهریورماه ۱۳۸۹ برگزار گردید، درخواست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پیرامون تشکیل قطـب علمی رنگ مطرح و نسبت به آن موافقت اصولی به عمل آمد.

بیشتر