دستاوردها

در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر جهت ارتقاء به سطح تراز بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پس از بررسی برنامه پژوهشگاه‌های متقاضی در کارگروهی با حضور مقام محترم وزارت و تنی چند از صاحب نظران و اندیشمندان برجسته حوزه آموزش عالی با کمال مسرت، پژوهشگاه رنگ را در ردیف پنج مرکز پژوهشی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ورود به پروژه ارتقاء به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.

بیشتر
پژوهشگاه رنگ شایسته دریافت گواهی‌نامه  تعهد به تعالی سازمانی

پژوهشگاه رنگ شایسته دریافت گواهی‌نامه تعهد به تعالی سازمانی

موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نهمه تشکر آمیز و بر اساس برسی های تیم ارزیابی و توجه به نتایج حاصل از ارزیابی فردی، تیمی و به استناد شواهد و مستندادات ارائه شده به ارزیابان و گذراندن فرآیند ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، پژوهشگاه رنگ را شایسته احراز گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی دانسته و از تلاش های مدیران و کارکنان این مرکز برای استقرار مدل تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و نیز حضور فعال در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قدر دانی نمود.

بیشتر