انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه رنگ و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۰۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۷ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۳۷۰

در روز چهارشنبه مورخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در نشست مشترکی که میان دکتر مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دکتر حسن تاجیک در محل سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، تفاهم‌نامه مشترک میان طرفین به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ در ابتدای نشست تخصصی، در خصوص ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎبین پژوهشگاه رنگ و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از جمله برگزاری دوره‌های تخصصی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک دانشجویی درمقطع دکتری و استفاده از اعضای هیات‌ علمی مشارکت در انجام طرح‌های تحقیقاتی، صنعتی، آموزشی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و آنالیزهای دستگاهی و شناسایی کمی و کیفی مواد و نمونه‌های آزمایشگاهی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تبادل نظر گردید. در ادامه اﻫﻢ ﻣﻔﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه رﻧﮓ و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ﻣﺸﺨﺺ شد.
در این تفاهم‌نامه به ایجاد هم‌افزایی و استفاده از توان تخصصی و تجهیزاتی، همچنین استفاده از دانش نوین در اختیار دو مجموعه اشاره و مقرر شد با درنظرگرفتن ظرفیت‌ها و امکانات طرفین، بهره‌برداری از توانمندی‌های علمی و تخصصی و تسهیل دربرقراری ارتباط با بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی طرف تفاهم‌نامه با رعایت ضوابط و مقررات هر دوطرف انجام شود.
 

کلید واژه ها: تفاهم نامه دکتر حسن تاجیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی