بازدید ریاست پژوهشگاه رنگ و هیات همراه از شرکت دانش بنیان الوان ثابت

۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۵ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۴۰۵

در راستای تداوم تأمین اهداف تفاهم نامه منعقده فیمابین پژوهشگاه رنگ و شرکت دانش بنیان الوان ثابت، این شرکت در روز شنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲، میزبان تیم تخصصی پژوهشگاه رنگ در محل کارخانه الوان ثابت در شهر همدان بود. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ در ابتدا، بازدید از خط تولید کارخانه، مراحل تولید مواد اولیه و انواع مواد رنگزا، سالن تولید رنگهای خوراکی و آزمایشگاه کنترل کیفیت با حضور دکتر گنجی مدیر عامل شرکت الوان ثابت و مدیران تولید، تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت آن شرکت و ریاست پژوهشگاه رنگ دکتر تاجیک و هیأت همراه آقایان دکتر صفی، دکتر صادقی و خانم دکتر جعفری از اعضای هیات علمی پژوهشگاه صورت گرفت. 
سپس نشست تخصصی در خصوص نحوه همکاری و تعامل فیمابین در محل سالن کنفرانس کارخانه انجام شد. در ادامه نشست تخصصی اهم مفاد همکاریهای علمی-پژوهشی فیمابین پژوهشگاه رنگ و شرکت الوان ثابت در قالب پروژه های محصول محور و پژوهش محور با هدف تولید محصول جدید، بهبود یا ارتقاء کیفی محصولات در حال تولید و نیز ارتقاء کمی محصولات مبتنی بر بررسی فرآیند، حجم و زمان تولید تعریف گردید.