حضور پژوهشگاه رنگ در جلسه کمیسیون فنی انجمن مستربچ و کامپاند

۰۲ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۴ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۸۰

جلسه کمیسیون فنی انجمن مستربچ و کامپاند با حضور مدیران آزمایشگاه های همکار استاندارد در شناسایی ماهیت مستربچ و کامپاند از مواد خام پتروشیمی و اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، در این جلسه دستورالعمل پیشنهاد شده از سوی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند مورد ارزیابی قرارگرفت و راه حل های اجرایی در فرآیند صادرات مستربچ و کامپاندهای پلیمری و کوتاه کردن زمان تست ها و آزمایش های پیش بینی شده در دستورالعمل، ارزیابی شد. 
در این نشست آقایان دکتر احمدی، مهندس شایسته و مهندس پورقاضی از هیات مدیره انجمن به همراه آقای خادمی و کربلایی از آریانام، پرهام نوری از اندیشه برتر میران، دکتر ارومیه ای از خاتم پلیمر، دکتر هاشمی از آزمون داناپلاستیک و آقایان دکتر صفی و دکتر جان نثاری از پژوهشگاه رنگ حضور داشتند.