ٰبرگزاری کارگاه آموزشی پوشش های سطح: اصول کلی، کنترل کیفیت و بازرسی در پژوهشگاه رنگ

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۸ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۶۹

با همکاری واحد امور فناوری و گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی، کارگاه آموزشی با عنوان "پوشش های سطح : اصول کلی، کنترل کیفیت، و بازرسی" به مدت دو روز از تاریخ اول لغایت دوم اسفندماه ۱۴۰۱ در محل پژوهشگاه رنگ برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، در این کارگاه کارشناسان فنی بخش حفاظت در برابر خوردگی مجتمع مس سرچشمه شرکت داشتند که اصول کلی فرمولاسیون پوششهای سطح را فراگرفته و با روشهای ارزیابی کنترل کیفی سامانه های پوششی(آزمونهای تر و خشک) آشنا شدند. در بخش عملی این کارگاه، تجهیزات اندازه گیری خواص مختلف سامانه های پوششی مورد بازدید قرار گرفت و کارشناسان به طور عملی با نحوه انجام آزمونهای مختلف ( بویژه آزمونهای میدانی و نظارتی ) این دوره را به پایان بردند. 
در پایان دوره، گواهی رسمی به شرکت کنندگان ارائه گردید. ضمنا این دوره توسط دکتر حسین یاری هیات علمی پژوهشگاه، به عنوان دبیر و مدرس دوره برگزار گردید.