برگزاری کارگاه آموزشی: پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت،گاز، آب و رنگ های صنعتی (مشخصات فنی و اصول بازرسی)

۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۱ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۳۷۶

مدیریت امور فناوری پژوهشگاه رنگ و گروههای پژوهشی نانو فناوری و پوششهای سطح و خوردگی پژوهشگاه پس از برگزاری موفقیت آمیز پنج کارگاه تاکنون، ششمین کارگاه دو روزه آموزشی، "پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت، گاز، آب و رنگ های صنعتی(مشخصات فنی و اصول بازرسی)" را در تاریخ سیزده و چهارده دیماه ۱۴۰۱ از ساعت: ۸.۳۰ الی ۱۶.۳۰ در محل پژوهشگاه رنگ برگزار نمودند. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، در این کارگاه کارشناسان امور بازرسی فنی و بخش خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز و آب، بازرسین خطوط لوله نفت و گاز و آب، ناظران و پیمانکاران اجرای پوشش‌های محافظ خطوط لوله، تولیدکنندگان پوشش‌های صنعتی، کارشناسان کنترل کیفیت کارخانجات پوشش لوله و دانشجویان شرکت داشتند. 
اساتید دوره مذکور اعضای هیات علمی پژوهشگاه، دکتر مهران رستمی، دکتر حسین یاری و دکتر بهرام رمضان زاده بودند. در پایان دوره گواهی رسمی به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه گردید.