نام اساتید پژوهشگاه رنگ در بین دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۵ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۵۲

روابط عمومی پژوهشگاه رنگ در کمال مسرت به استحضار میرساند اسامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ، آقایان: پروفسور نیازمحمد محمودی، دکتر بهرام رمضان‌زاده، دکتر محمد مهدویان و خانم دکتر مهرناز قراگوزلو در میان ٪۲ دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.
این لیست توسط Elsevier BV و مبنای اصلی این ارزیابی، شاخص استناد بوده و تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص هرش (H-index) پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی، ترکیبی از ملاک‌های ارزیابی این مؤسسه جهت استخراج پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان بوده است.
روابط عمومی پژوهشگاه دستیابی به این دستاوردها را تبریک عرض نموده و برای این عزیزان در مراحل پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی می نماید.