بازدید شرکت نفت و گاز پارس(POGC) از پژوهشگاه رنگ

۱۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۶ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۸۴

پیرو مکاتبات و مذاکرات دو سال اخیر دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه رنگ، جهت همکاریهای مشترک و ارزیابی صلاحیت آزمایشگاههای پژوهشگاه، کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس  (POGC) در تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۱، از پژوهشگاه رنگ بازدید کردند. در این جلسه که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و اعضا هیات علمی گروه پوششهای سطح وخوردگی برگزار گردید.

در ابتدای برنامه بازدید، مدیر فناوری پژوهشگاه آقای دکتر یاری، ضمن خوشامدگویی، ساختار پژوهشگاه رنگ و توانمندیهای کلی و دستاوردهای آن را با تاکید بر خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و مشاوره ای صورت گرفته و قراردادهای منعقده با شرکت های نفت و گاز، بیان نمودند. سپس مدیر گروه روکشهای سطح و خوردگی آقای دکتر رمضان زاده به معرفی تخصصی گروه پوششهای سطح و خوردگی پرداخته و سوابق کاری، توانمندیهای فنی و خدمات قابل ارائه به شرکت نفت و گاز پارس (POGC) را توضیح دادند. در ادامه برنامه، از آزمایشگاه های کنترل کیفی، ساخت رنگ و شرایط محیطی و آزمایشگاه مرکزی بازدید به عمل آمد و در انتها در خصوص همکاری طرفین مذاکره گردید.