بازدید شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از پژوهشگاه رنگ

۰۸ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۸ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۸۹

پیرو مکاتبات و مذاکرات پیشین جهت همکاریهای مشترک و ارزیابی صلاحیت آزمایشگاههای پژوهشگاه رنگ، ریاست بخش بازرسی فنی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران آقای آتش بندنفر و سایر همکاران در تاریخ ۳۰مهرماه ۱۴۰۱ از پژوهشگاه رنگ بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید که با حضور اعضا هیات علمی گروه پوششهای سطح وخوردگی برگزار گردید، در ابتدا مدیر فناوری پژوهشگاه آقای دکتر یاری، ضمن خوشامدگویی، به معرفی ساختار پژوهشگاه، زیرساختهای انسانی و تجهیزاتی و توانمندیهای کلی و دستاوردهای آن با تاکید بر خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و مشاوره ای صورت گرفته و قراردادهای منعقده با شرکت های نفت و گاز، پرداختند. سپس مدیر گروه روکشهای سطح دکتر رمضان زاده به معرفی تخصصی گروه پوششهای سطح و خوردگی پرداختند و سوابق کاری، توانمندیهای فنی و خدمات قابل ارائه به مجموعه پالایش و پخش را بیان نمودند.
در ادامه برنامه، از آزمایشگاه های کنترل کیفی،  ساخت رنگ و شرایط محیطی و آزمایشگاه مرکزی بازدید به عمل آمد و جهت بررسی صلاحیت آزمایشگاه پژوهشگاه برای وندور لیست شرکت پالایش و پخش نیز مقرر شد که مکاتبات لازم و بازدیدهای بعدی مدنظر قرار گیرد.