کتاب "گنجینه های فرهنگی در گذرگاه پوشش ها" منتشر شد

۲۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۱ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۱۴

با همت اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ، آقای دکتر رضا امینی و خانم دکتر پونه کاردر، کتاب " گنجینه های فرهنگی در گذرگاه پوشش ها "توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، منتشر گردید.
در پیشگفتار کتاب مذکور خواهیم خواند :
مانداک (میراث)، نامی همگانی و فراگیر برای همه‌ی گنجینه‌های فرهنگی، هُنری و تاریخی است که از پیشینیان به یادگار مانده است. مانداک (میراث)، همچون شناسنامه ای اصیل و قانونی است که آدمی در هر زمانه ای از آن هویَّت می گیرد و با آن شناخته می شود. مانداک (میراث)، باقی¬مانده¬ای از دانسته هایِ ارزشمندِ گذشتگان است که چونان چراغی روشن، راه گُشای زیست شیوه ی اکنونی و آینده ی آدمی در این کُره ی خاکی است. آدمی، ایمن دار، پاسدار، پاسبان و امانت دار این گنجینه است برای آیندگانی که مانند او حق دارند با این مانداک (میراث) ارزشمند و گران بها آشنا شوند و از آن بیاموزند و به تماشای آن بنشینند و از آن شگفت زده و بهره مند شوند.
مانداک (میراث) فرهنگی، تنها به اثرهای تاریخی برخی از مردم یا فرهنگ ها کران مند نمی شود. هنرهای تَنایشی و نَمایشی، زبان های گوناگون، موسیقی آیینی، سازگان های فلسفی و مینَوی، جشنواره ها، آیین ها و باورها، پزشکی آیینی (کُهَن)، ادبیّات، آیین های آشپزی و مانند این ها را نیز می توان در دسته ی مانداک (میراث) فرهنگی برشِمُرد.
پاسبانی از مانداک (میراث) فرهنگی و طبیعی در زمانه ی کنونی که دوران پیکار با آلودگی های زیستگاهی است، یک بایستگی جان بخش است. انجام چنین کاری سودمندی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان کنشگری اثرگذار در پیدایش و برپایی پیشرفت و گسترش پایدار نقش آفرینی می کند.
پاسبانی از بناهای تاریخی یا فرهنگی به تازگی مورد توجه دانشمندان رشته ی مهندسی مواد قرار گرفته است. در گذشته، استفاده از ابزار نامناسب در ساخت بناها مانند رول پلاک آهنی، منگنه، ملات آهک، سیمان، گچ و رزین های نامناسب، سبب ایجاد اثرهای منفی بر نمایِ بنای یادبود و آسیب بیشتر می شد. در سال های پسین، از پلیمرها و پوشش های دست ساز گوناگون گسترده وار در درمان ساخت مایه های (مصالح ساختمانی) بناهای تاریخی برای یکپارچه سازی و پاسبانی از چنین سازه هایی استفاده شده است. با این حال، پاسبانی از بنای یادبود با استفاده از پوشش های پلیمری چالش هایی جدی برای علم و فناوری سطح ایجاد کرده است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.
در آغاز این کتاب، ارزشمندی مانداک (میراث) و گنجینه های فرهنگی و تاریخی و پاسبانی از آن ها پیش کشیده شده است. سپس مانداک (میراث) فرهنگی در فضای درونی، گنجینه های تاریخی در فضای باز، نانومواد کاربردی در پاسبانی و مرمّت مانداک (میراث) فرهنگی و در پایان، پوشش های همگانی در نگهداری از گنجینه های تاریخی به صورت مو به مو بازشکافی شده اند.
علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop خریداری نمایند.