حضور آقای رامین مهمانپرست و هیأت همراه در پژوهشگاه رنگ

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۹ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۴۷

آقای رامین مهمانپرست رئیس شورای سیاستگذاری خانه دیپلماسی و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در کشورهای مختلف به همراه دکتر غفاری رئیس هیأت مدیره خانه دیپلماسی، صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ از پژوهشگاه رنگ بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ در این نشست که با حضور ریاست پژوهشگاه، معاونان و مشاوران ایشان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در محل سالن جلسات برگزار گردید در ابتدای نشست جناب آقای دکتر تاجیک ریاست محترم پژوهشگاه ضمن عرض خیرمقدم به آقای مهمانپرست و همراهان ایشان به ارائه گزارشی کلی از پژوهشگاه پرداختند. 
در ادامه دیپلمات برجسته آقای مهمانپرست با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالانه، بویژه در سالهای اخیر اکثریت نامگذاری ها را پیرامون بحث اقتصادی نام نهادند عنوان نمودند: مباحث اقتصادی رابطه مستقیم با روابط خارجی از جمله تولید، صادرات، سرمایه گذاری و ... دارد و در این زمینه لازم است مباحث دیپلماسی اقتصادی به صورت یک گفتمان مطرح شده و  مشکلات ساختاری اقتصادی بررسی و به نحو احسن مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
در پایان نشست دبیر خانه دیپلماسی به اتفاق هیأت همراه، از آزمایشگاههای پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند و با توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشگاه آشنا شدند.