برگزاری نشست اساتید و مشاهیر فرش ایران در نمایشگاه فرش دستباف

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۰ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۸۸

همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران در نمایشگاه بین المللی تهران، نشست اساتید و مشاهیر فرش ایران با حضور پروفسور قرنجیگ عضو هیات علمی و معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ در محل غرفه مرکز ملی فرش ایران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، در این نشست آقایان: دکتر سوهانگیر عضو انجمن علمی فرش ایران و مدیرعامل شرکت کیمیاکاو جهان، دکتر زکریایی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، دکتر کشاورز افشار هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر اربابی هیات علمی دانشگاه هنر، آقای ابراهیمی مدیرعامل کمیته امداد و جمعی از اساتید فرش حضور به هم رساندند.