کسب عنوان رابط برتر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی توسط رابط پژوهشگاه رنگ

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۳ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۸۳

شبکه آزمایشگاهی هم زمان با رتبه‌‌بندی سالانه مراکز عضو، عملکرد ۴۷۸ رابط مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۹ را ارزیابی و ۲۶ رابط برگزیده را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، همزمان با رتبه‌‌بندی سالانه مراکز آزمایشگاهی عضو، عملکرد رابطین این مراکز نیز در سال ۱۳۹۹ ارزیابی و رابطین برگزیده معرفی شدند.
با توجه به نقش اثرگذاری که رابطین مراکز آزمایشگاهی در ارائه بهتر خدمات و همچنین ارتباط با شبکه آزمایشگاهی ایفا می‌کنند، ارزیابی، رتبه‌بندی، تقدیر و حمایت از آنها همواره مورد توجه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بوده است.
در ارزیابی سالانه رابطین، معیارهایی همچون میزان تعامل با شبکه آزمایشگاهی و نقش رابط در میزان ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه، تلاش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی و پیاده سازی سیاست‌های شبکه در آزمایشگاه، آشنایی با دستورالعمل‌ها و روال‌های شبکه و نحوه ارسال گزارش عملکرد و کیفیت آن برای بررسی و امتیازدهی مد نظر قرار می‌گیرد.
در سال ۱۳۹۹، عملکرد رابطین ۴۷۸ مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است که از این میان، ۲۶ رابط برگزیده که بیش از ۷۰ درصد امتیاز را کسب کرده‌اند معرفی شده اند. در این رتبه بندی سرکار خانم شیرین جبلی معین در جایگاه ششم، موفق به کسب عنوان رابط برتر گردیده است.