برگزاری وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

۱۴ مهر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۵ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۴۷

با توجه به اهمیت آشنایی فناوران با روشهای ارزشگذاری فناوری، دوره آموزشی ارزشگذاری فناوری توسط مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه رنگ در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت برای مدیران واحدهای فناور، اعضا هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه، به صورت مجازی برگزار گردید.
مدرس دوره دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو شورای مشاورین و هیات مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP)  و بنیانگذار پارک های علم و فناوری در ایران بودند.
سرفصل های دوره مذکور شامل: ضرورت ارزشگذاری فناوری، روش‌های متداول ارزشگذاری، روش تنزیل جریان نقدینگی، مراحل ارزشگذاری، مراحل توسعه محصول، بهترین زمان تصمیم گیری برای فروش، ارزشگذاری فناوری از طریق محاسبه سود احتمالی و .. بودند.