برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد ایزو EC-۱۷۰۲۵

۰۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۳ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۷۹

با توجه به اهمیت آشنایی با موارد فنی الزامات استاندارد جهت رعایت استانداردهای آزمایشگاهی، در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۰ دوره آموزشی با عنوان: " تشریح موارد فنی الزامات استاندارد ایزو EC-17025 " در محل پژوهشگاه رنگ، برای مدیران فنی آزمایشگاه ها، کارشناسان آزمایشگاه ها و کارشناسان مرتبط با استانداردهای ایزو، توسط شرکت بهبودسازان سامانه به صورت مجازی برگزار گردید.