اعطای گواهینامه فنی توسط پژوهشگاه رنگ

۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۱ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۳۲۴

امروزه پیشرفت فناوری های نوین در زمینه رنگ و پوشش همانند دیگر فناوریها به سرعت در حال انجام بوده و بالطبع تولید این نوع محصولات نیز در حال گسترش می باشد. تولید یک محصول در قالب برندهای مختلف مصرف کنندگان این نوع محصولات را با چالشهای جدی از قبیل کیفیت و کارایی محصول مواجه خواهد ساخت.
با توجه اینکه اغلب محصولات حوزه رنگ جهت جلوگیری از تخریب و تجزیه سازه های مهندسی استفاده میشود و نظر به اینکه اکثر محصولات تولیدی دارای نشان استاندارد می باشند تفکیک محصولات با کیفیت و مرغوب برای مصرف کنندگان این حوزه بسیار دشوار خواهد بود. تبلیغات گسترده و اذعان به دارا بودن نشان های مختلف کیفی بین المللی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه خسارات بسیار زیادی را بر مصرف کنندگان این نوع محصولات تحمیل خواهد کرد. لذا جهت اطمینان بخشی به مصرف کننده در استفاده از محصول و اطمینان خاطر تولیدکننده از محصول تولیدی، پژوهشگاه رنگ اقدام به راه اندازی سیستم صدور گواهینامه فنی نموده است که تولید کنندگان محصولات حوزه رنگ و پوشش با ارائه تولیدات خود به پژوهشگاه و انجام بررسی های فنی و علمی بر روی محصول، کارایی و اثر بخشی محصول را با شرایط اقلیمی کشور مورد سنجش قرار خواهد داد.
در این راستا برای اولین بار دو محصول تولیدی شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان موفق به دریافت گواهی نامه محصول از پژوهشگاه رنگ شدند.