بازدید از پژوهشگاه رنگ توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری گروه مپنا و شرکت های وابسته

۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۸ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۵۷

در روز چهارشنبه مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ و به منظور ادامه همکاری های فی مابین گروه مپنا و پژوهشگاه رنگ و در جهت رفع نیازهای کشور عزیزمان ایران، بازدیدی از پژوهشگاه، توانمندی ها و تجهیزات تخصصی توسط مدیران و کارشناسان محترم معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا و شرکت های وابسته (شرکت پارس ژنراتور، شرکت مپنا بویلر و شرکت توگا) صورت گرفت و ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه رنگ و توانمندی های گروه پوشش های سطح و خوردگی، بازدید از آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی پژوهشگاه بعمل آمد و مقرر گردید ضمن بازدید متقابل از شرکت های تابعه توسط تیم تخصصی پژوهشگاه و شناخت نیازهای مجموعه شرکت  مپنا و شرکت های وابسته، عناوین پروژه های آینده نگر به شرکت مپنا اعلام و مراحل آتی همکاری ها صورت پذیرد.