تمـدید دومین دوره گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه فیزیک رنگ به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه کالیبراسیون

۰۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۸ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۵۹

به منظور تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمایشگاه فیزیک رنگ در حوزه کالیبراسیون، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ جلسه ارزیابی آزمایشگاه با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد برگزار گردید. این جلسه با حضور تیم چهار نفره هیات ممیزان آقای مهندس پیام سعادتی سرممیز، آقای مهندس علی حسینی کارشناس فنی رنگ، خانم مهندس الهام عسگری کارشناس فنی کالیبراسیون و خانم مهندس شهرزاد شهرابی مشاهده گر کالیبراسیون به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد و همچنین حضور تیم تخصصی مدیریت کیفیت و مدیریت فنی آزمایشگاه فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ برگزار گردید. 

جلسات طی سه مرحله افتتاحیه، ارزیابی و اختتامیه و با حضور خانم دکتر راضیه جعفری به عنوان مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ و همچنین مدیر فنی آزمایشگاه فیزیک رنگ، آقای دکتر بهزاد شیرکوند مدیر کیفیت پژوهشگاه، خانم مهندس نجمه خلیلی کارشناس مسئول آزمایشگاه و خانم مهندس شیرین جبلی کارشناس استاندارد برگزار شد.

در جلسه ارزیابی که با حضور تیم تخصصی ارزیابی استاندارد و مدیر فنی و کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک رنگ برگزار شد مدارک و مستندات آزمایشگاه کالیبراسیون فیزیک رنگ در حوزه کالیبراسیون دستگاههای اسپکتروفتومتر انعکاسی با هندسه di:8 بررسی و در پایان گواهینامه این آزمایشگاه برای ۲ سال متوالی دیگر تمدید شد.