چاپ کتاب Corrosion Policy Decision Making Management and Engineering Viewpoints

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۶۲۲

کتاب (سیاستگذاری مدیریت تصمیم گیری در مورد خوردگی: نقطه نظرهای مدیریتی و مهندسی)، کتابی است که به ویراستاری دکتر رضا جواهردشتی و با همکاری جمعی از صاحبنظران ایرانی در زمینه های مختلف مدیریت خوردگی و با ارایه نقطه نظرهای نوین در زمینه مدیریت خوردگی توسط انتشارات آمریکا در سال 2022 Wiley به چاپ خواهد رسید.
عناوین و نام نویسندگان کتاب مذکور به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: مقدمه، به قلم دکتر رضا جواهردشتی
فصل دوم: جنبه های مهم در علم خوردگی،  به قلم دکتر رضا جواهردشتی و مهندس علی قنبرزاده
فصل سوم: المان های اساسی مدیریت هوشمند خوردگی، به قلم دکتر رضا جواهردشتی و دکتر فرانک جواهردشتی
فصل چهارم: اقتصاد و خوردگی، به قلم خانم مهسا مستشار نظامی 
فصل پنجم: مدیریت موثردر افزودنی های فرآیندی، به قلم مهندس محمدرضا حامد غفاری 
فصل ششم: استفاده از روش "تریز" در مدیریت خوردگی، به قلم مهندس مهدی بصیرزاده و دکتر رضا جواهردشتی
فصل هقتم: اثرات زیست محیطی خوردگی و استراتژی ارزیابی این اثرات، به قلم دکتر رضا جواهردشتی 
در لینک زیر اطلاعات کتاب مذکور، پس از انتشار به منظور اطلاع رسانی به دانشمندان ایرانی و اینکه خود باوری شان افزایش یابد، موجود می باشد:

  Corrosion Policy Decision Making