راه اندازی دستگاه آزمون لوله امپدانس(اندازه گیری جذب و انتقال صوت در مواد) در آزمایشگاه نمایش رنگ و پردازش تصویر پژوهشگاه رنگ

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۲ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۵۴

دستگاه اندازه گیری ضریب جذب و ضریب انتقال صوت مواد آکوستیکی در محدوده ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در آزمایشگاه نمایش رنگ و پردازش تصویر پژوهشگاه رنگ، نصب و راه اندازی شد. رفع آلودگی صوتی در فضاهای صنعتی، شهری و خانگی نیازمند تحقیق بر روی انواع مواد طبیعی و مواد سنتزی به منظور استفاده و یا ساخت انواع ماستیک ها و پلاسترها و پنل های آکوستیک برای پوشش دهی سطوح و ایجاد حفاظ برای جلوگیری از انتقال اصوات مزاحم است. در تحقیقات و یا نیاز صنعت، اندازه گیری درصد جذب صوت و یا درصد انتقال صوت در مواد و تولیدات، با دامنه وسیعی که مواد مختلف از نظر مقاومت در برابر عبور صوت دارند،‌ دارای اهمیت بسزایی است. دستگاه لوله امپدانس اندازه گیری خود را برای فرکانس های اصلی مولد آلودگی صوتی در محدوده شنوایی انسان انجام می دهد و  کمک قابل توجهی برای محققین ، تولیدکنندگان مختلف از جمله صنایع خودرویی  و طراحان محیط های داخلی و خارجی که درخواست اندازه گیری جذب و انتقال صوت محصولات خود را دارند، فراهم می آورد.