ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
مدیرحراست--
هماهنگ کننده امور مربوط به كتابخانه و مركز اطلاع رسانیدکتر آتشه سلیمانیasoleimani@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپدکتر آتشه سلیمانیasoleimani@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعابدکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر امیرمسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir
مدیر گروه پژوهشی روکشهای سطح و خوردگیدکتر بهرام رمضان زادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی رزین و افزودنیهادکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
مدیر امور فناوریدکتر حسین یاریyari-ho@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.