ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
رییس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانیدکتر سارا خمسهkhamseh-sa@icrc.ac.ir
رییس گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی--
سرپرست امور مالیملیحه لواف-
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوردکتر مهدی قهاریmaghahari@icrc.ac.ir
سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع----
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوریدکتر مسعود اعرابیaarabi@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده فیزیک رنگدکتر فرهاد عامریfameri@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۵ مورد.