ساختار سازمانی

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
رئیس پژوهشکده فیزیک رنگدکتر فرهاد عامریfameri@icrc.ac.ir
رئیس پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نوینپروفسور بهرام رمضانزادهramezanzadeh-bh@icrc.ac.ir
رئیس پژوهشگاهدکتر حسن تاجیکtajik@icrc.ac.ir
رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللدکتر مهدی صفیmahdisafi@icrc.ac.ir
رییس گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده مواد رنگزادکتر موسی صادقی کیاخانیsadeghi-mo@icrc.ac.ir
سرپرست گروه همکاری علمی بین المللیدکتر محمد مهدویان احدیmahdavian-m@icrc.ac.ir
سرپرست گروه پژوهشی رزین و افزودنیهادکتر بهزاد شیرکوند هداوندshirkavand@icrc.ac.ir
مدير امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات--
مدیر آزمایشگاه مرکزیدکتر مسعود اعتضادetezad-ma@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.