اطلاعیه ها

اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

با توجه به نزدیک شدن آغاز نیم سال دوم ۹۹-۹۸، تقویم آموزشی ترم آتی توسط دفتر تحصیلات تکمیلی اعلام گردید. براساس این تقویم انتخاب واحد دانشجویان پژوهشگاه رنگ از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت. آغاز کلاس ها از ۱۹ بهمن ماه خواهد بود و امتحانات پایان ترم از ۲۴ خردادماه تا ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. 

ادامه مطلب
اعلام تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

اعلام تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

با توجه به نزدیک شدن آغاز ترم جدید، تقویم آموزشی ترم آتی توسط دفتر تحصیلات تکمیلی اعلام گردید. براساس این تقویم ثبت نام ورودی‌های جدید و انتخاب واحد دانشجویان پژوهشگاه رنگ از ۲۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت. آغاز کلاس‌ها از ۳۰ شهریور ماه خواهد بود و امتحانات پایان ترم از ۲۱ دی ماه تا ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب