دوره مقدماتی کارگاه آشنایی با شیوه های نوین نگارش مقالات علمی بین المللی در موسسه برگزار شد

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶ کد : ۳۰ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۹۳

دوره مقدماتی یکروزه کارگاه آشنایی با شیوه های نوین نگارش مقالات علمی بین المللی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار شد.
مدرس دوره مذکور آقای دکتر محمدرضا صائب عضو محترم هیات علمی و مدیر گروه رزین و افزودنیهای موسسه بودند که عناوین کارگاه برگزار شده در خصوص تعیین و تبیین چارچوب مناسب جهت نگارش مقالات علمی با عنابت به موضوع تحقیق، مبانی انتخاب مجله مناسب برای موضوع تحقیقاتی مورد نظر، شناخت شاخص های کیفی و کمی در انتخاب راهکار برای نوشتارهای علمی، آشنایی با انواع و ساختار عمومی مقالات علمی بین المللی، مبانی انتخاب و تدوین عنوان مناسب، چکیده و شاخص های کیفی و کمی پژوهش انجام شده و برنامه ریزی دقیق برای شروع نگارش مقاله علمی بود.
 

کلید واژه ها: محمد رضا صائبکارگاهنگارش مقالات علمی