برگزاری اولین کارگاه شرکت موننکو ایران در پژوهشگاه رنگ

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۴ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۲۰

اولین کارگاه شرکت موننکو از سری کارگاه های در حال برگزاری، با موضوع چشم انداز یک پژوهشگاه مطلوب با حضور رئیس، معاونین و مدیران ارشد، اجرایی، ستادی، مالی و پژوهشی پژوهشگاه در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای مهندس شیرانی مدیرعامل محترم شرکت موننکو ایران پس از بررسی جوانب مختلف موفقیت های موسسات پژوهشی و دانشگاه های کشور، موارد موجود در پژوهشگاه رنگ را در همه جوانب بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
دیگر کارگاه های شرکت موننکو با عناوین استراتژی های موقعیت در پژوهشگاه رنگ و فرهنگ سازمانی موجود و فرهنگ سازمانی مطلوب در پژوهشگاه رنگ و برند سازی پژوهشگاه نیز در حال برگزاری است.