بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه رنگ

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۴ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۶۰

پیرو ارسال گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه رنگ به دفتر آقای دکتر کشمیری رئیس دفتر سیاست گذاری و امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ آقایان: دکتر طالبی معاون دفتر سیاست گذاری و امور فناوری، دکتر علوی راد کارشناس ارشد دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت عتف و آقای مهندس آبرون کارشناس واحد تحقیق و توسعه دفتر سیاست گذاری و امور فناوری وزارت عتف بازدیدی از دفتر مرکز رشد پژوهشگاه رنگ داشتند و طی گفتگوی حضوری با تمامی واحدهای فناور مستقر در ساختمان و آزمایشگاه  مرکز رشد پژوهشگاه، در جریان آخرین فعالیت‌های واحدهای فناور قرار گرفتند.