کسب رتبه Q۱ توسط نشریات پژوهشگاه رنگ

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۱ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۳۹

ضریب تأثیر یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی نشریات علمی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله‌ها در سطح بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می‌شود.این عامل همه ساله توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی، محاسبه و نتیجه در گزارش‌های سالانه ارجاع منتشر می‌شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می‌شود. محاسبه بر مبنای یک دوره دو ساله صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر برای هر سال معین، ضریب تاثیر یک مجله متوسط تعداد ارجاعات داده شده به هر مقاله‌ی منتشره در آن نشریه در طی دو سال متوالی قبلی می‌باشد. در جدیدترین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام نشریات متعلق به پژوهشگاه رنگ موفق به کسب رتبه Q1 گردید.