کسب دکترای رشته مهندسی رنگ – صنایع رنگ توسط آقای علی آشتیانی عبدی دانشجوی پژوهشگاه رنگ

۲۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۷ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۳۰۹

جناب آقای علی آشتیانی عبدی دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.

عنوان رساله: طراحی ساختار مواد رنگزای هوشمند بر پایه دی‌کتوپیرولوپیرول و پیش‌بینی کاربرد الکترواپتیکی آن‌ها با روش‌های کوانتوم مکانیکی

اساتید راهنما: دکتر بهزاد شیرکوند هداوند، دکتر فرحناز نورمحمدیان

چکیده پروژه: 

در شرایط شکوفایی کاربرد علوم محاسباتی و یادگیری ماشینی، طبیعی است که این مباحث راه خود را در علوم تجربی مانند طراحی و سنتز مواد آلی برای بهره بردن هرچه بیشتر از انرژی خورشید توسط سلول خورشیدی باز کنند. بر این اساس در این تحقیق، ابتدا با ابداع مدل «گموت سطوح الکترونی»، پیش بینی معتبری از سطوح الکترونی هومو و لومو به دست آوردیم. سپس با بهبود مدل رایج برای پیش بینی بازدهی سلول خورشیدی، توانستیم به‌جای بیشینه ی نظری بازده، این بار مقادیر دقیق تجربی را پیش بینی کنیم. این دو مدل به کمک مولکول های مرجع که پیش‌تر سابقه سنتز داشته اند راستی آزمایی و تایید شدند.  از دستاوردهای این تحقیق در این بخش می توان به معرفی ساختارهای کوچک مولکول بر پایه ی دی کتو پیرولوپیرول و بنزوتیادیازول با بازدهی از ۸٫۵ تا ۱۰٫۵% در ساختار سلول خورشیدی آلی غیرفولرنی اشاره کرد. در بخش بعد، مدل فوق به‌گونه‌ای در یک برنامه ی رایانه ای تعبیه شد تا نرم افزار بتواند به کمک مدل "شباهت ساختاری"، تعداد ۶۸ ساختار به روش طراحی منطقی را به‌ عنوان ورودی گرفته و با کمک پایگاه داده تجربی، ساختارهای بسپار متناظر را به ترتیبی معرفی کند که دارای اولویت بازدهی سلول خورشیدی بوده و درعین‌حال دارای بیشترین بخت تحقق آن بازدهی را نیز داشته باشند. در این بخش، پس از غربالگری ماشینی، ساختاری بر پایه دی تی انوپیران با بازدهی نظری بالایی بین ۱۱٫۸ تا ۱۴٫۲% معرفی شد. . از دیگر دستاوردهای مهم این تحقیق می توان از اثبات همبستگی خطی بین داده های نظری و تجربی هومو بر اساس شباهت مولکولی و همچنین مدل‌سازی سلول آلی حجمی با در نظر گرفتن متغیرهای ساخت سلول به کمک مدل شبکه عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک اشاره کرد. باید گفت که این تحقیق شروع مسیری برای تغییر رویه به سمت بهره گیری بیشتر از محاسبات ماشینی با تکیه ‌بر نتایج تجربی گذشته، جهت سرعت بخشیدن به تحقیقات طراحی ساختارهای آلی و درنهایت، پیشرفت در توسعه ی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص سلول خورشیدی آلی خواهد بود.