انتخاب یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان ۱% برترین داوران مقالات ISI جهان در سال ۲۰۱۹

۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۷ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۷۹

آقای دکتر محمد مهدویان احدی عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان ۱% برترین داوران مقالات ISI جهان در سال ۲۰۱۹ در دو زمینه علم مواد (Material Science) و میان رشته ای (Cross field)  از سوی پایگاه استنادی  (Web of Science Publons)انتخاب گردیدند. 

سایت Publons به عنوان معتبرترین سرویس داوری یا Peer Review در دنیاست که توسط موسسه اصلی ISI ایجاد و راه اندازی گردیده که به معرفی مجلات با استاندارد مناسب در داوری پرداخته و شروع به ارزیابی مجله می نماید. سپس آمار دقیقی از نحوه فعالیت داوری مجلات را ارایه می کند. این وب سایت برای داوران محیطی را فراهم می آورد تا خدمات داوری مقالات را انجام دهند.  

Cross field

 

Material Science