اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تعداد بازدید:۴۵۹

با توجه به نزدیک شدن آغاز نیم سال دوم ۹۹-۹۸، تقویم آموزشی ترم آتی توسط دفتر تحصیلات تکمیلی اعلام گردید. براساس این تقویم انتخاب واحد دانشجویان پژوهشگاه رنگ از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت. آغاز کلاس ها از ۱۹ بهمن ماه خواهد بود و امتحانات پایان ترم از ۲۴ خردادماه تا ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. 

عنوان تاریخ
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ۹۸/۱۱/۱۴ الی ۹۸/۱۱/۱۶
شروع کلاس ها ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه (هفته دوم) ۹۸/۱۱/۲۶ الی ۹۸/۱۱/۲۸
حذف اضطراری (هفته پانزدهم) ۹۹/۳/۱۰ الی ۹۹/۳/۱۲
ارزیابی اساتید (هفته چهاردهم و پانزدهم) ۹۹/۳/۱۲ الی ۹۹/۳/۲۳
برگزاری کلاس های جبرانی (هفته شانزدهم) ۹۹/۳/۱۷ الی ۹۹/۳/۲۱
آزمون های پایانی (هفته هفدهم و هجدهم) ۹۹/۳/۲۴ الی ۹۹/۴/۵
آخرین زمان اعلام نمرات ۹۹/۴/۱۹

* دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا 12 خرداد ماه ۹۹ درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند.
* تمام دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه یا رساله خود تا ۳۰ بهمن ماه نمی شوند، باید در نیمسال آتی ثبت نام نمایند.

تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در جلسه ۲۵۳ شورای پژوهشگاه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ تصویب و ابلاغ گردید.