تدوین منشور اخلاق آموزش پژوهشگاه رنگ

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۳ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۵۶

گزاره‌های اخلاقی براساس ساختار حرفه ای سازمان ها و نهادهای مختلف تعریف و تدوین می گردد. آموزش عالی به عنوان یک ساختار حرفه ای مسئولیت اصلی تعلیم و تربیت دانشجویان به عنوان آینده سازان میهن اسلامی مان را برعهده دارد و بار اصلی این مسئولیت برعهده اساتید و مسئولان آموزش می باشد. تدوین و رعایت اخلاق آموزش سبب ایجاد محیطی سالم برای آموزش و تحقیق می‌گردد. اخلاق حرفه ای اساتید به دو بخش اصلی تعلیم و تربیت تقسیم می شود. تدوین منشور اخلاقی برای تعیین استانداردهای اخلاقی بین اساتید، دانشجویان و مسئولین آموزش بسیار راه گشا است. منشور اخلاقی پاسخگوی سوالاتی مانند استاندارهای اخلاق آموزش چیست؟ و وظایف اساتید، دانشجویان و مسولین آموزش در برابر یکدیگر چگونه است؟، می باشد. پژوهشگاه رنگ برای دستیابی به این مهم، منشور اخلاق آموزش را در شورای پژوهشگاه به تصویب رسانده و پس از اعلام به اعضاء هیات علمی و دانشجویان، سرلوحه عمل خود قرار خواهد داد تا محیطی علمی و اخلاقی در پژوهشگاه رنگ ایجاد کرده که امید است در درگاه باری تعالی پذیرفته افتد.

دریافت فایل منشوراخلاق آموزش پژوهشگاه رنگ