برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس در پژوهشگاه رنگ

۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۲ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۱۸۷

پیرو نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی انجام شده توسط واحد آموزش پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸ و با توجه به نیاز به برگزاری دوره های روان شناختی موثر در زندگی فردی و شغلی کارکنان، در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۴، کارگاه آموزشی با عنوان " مدیریت استرس" توسط خانم دکتر مریم رضایی، استاد روانشناسی و مشاوره مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی، در محل پژوهشگاه برگزار گردید که مورد استقبال کارکنان و اعضای محترم هیات علمی پژوهشگاه قرار گرفت. اهم مباحث مطرح شده در کارگاه مذکور شامل: استرس و تفاوت آن با اضطراب، انواع استرس و تاثیر آن بر انسان، عوامل استرس آفرین سازمانی، کنترل و مدیریت استرس، روشهای ناکار آمد، روشهای ۲۰ گانه موثر و کارآمد در مدیریت استرس، نقش سازمان در مدیریت استرس شغلی، اصول کلی در برخورد با افراد مشکل آفرین و استرس زا و کارگاههای خودارزیابی در خصوص میزان استرس اعضاء بوده است. 

کلید واژه ها: کارگاه