ساختار سازمانی

 

عنواننام و نام خانوادگيپست الكترونيك
مدیرحراستمحمد شیخی-
سرپرست گروه فناوری اطلاعات، شبکه و خدمات رایانه ایدکتر علیرضا محمودیamahmoodi@icrc.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعیدکتر رضا امینیamini-re@icrc.ac.ir
مدیر طرح و برنامهمجتبی عسکریaskari-a@icrc.ac.ir
مشاور رییس در امور پژوهشگاهدکتر سعید باستانیbastani@icrc.ac.ir
معاون توسعه، مدیریت و منابعدکتر ابراهیم قاسمیeghasemi@icrc.ac.ir
مدیر آزمایشگاه مرکزیدکتر مسعود اعتضادetezad-ma@icrc.ac.ir
رییس پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوریهای نویندکتر مرتضی گنجاییganjaee-mo@icrc.ac.ir
معاون پژوهشی و فناوریپروفسور کمال الدین قرنجیگgharanjig@icrc.ac.ir
سرپرست پژوهشکده مواد رنگزاپروفسور کمال الدین قرنجیگgharanjig@icrc.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.